การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า ธ ปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2562 การประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ธนาคารกลางหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดอัตราดอกเบี้ย

จะมีผลกระทบ จำกัด เนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมีแนวโน้มแย่ลงในปีนี้และธนาคารกลางหลายแห่งเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในอดีต หกเดือนนอกจากนี้ธนาคารกลางที่สำคัญหลายแห่งได้เริ่มแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินของพวกเขาจะผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตตาม TMB Analytics คาดว่าธนาคารกลางของประเทศสำคัญ ๆ เช่นสหรัฐฯจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง