บทบาทสำคัญในการประมวลผลความทรงจำระยะสั้น

บทบาทสำคัญในการประมวลผลความทรงจำระยะสั้น หน่วยความจำระยะสั้นมีความจุต่ำเพื่อเก็บข้อมูลโดยปกติจะสามารถเก็บได้หกถึงแปดรายการเท่านั้นลองนึกถึงตัวอย่างเกี่ยวกับความสามารถของเราในการจำหมายเลขโทรศัพท์สักสองสามวินาทีซึ่งใช้หน่วยความจำระยะสั้นการวัดกิจกรรมของเซลล์ประสาทจำนวนมากมีสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวถูกนำเสนอในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษา

หน่วยความจำก็เปลี่ยนรหัสที่ใช้โดยเซลล์ประสาทกลีบหน้าผากที่เข้ารหัสหน่วยความจำหน่วยความจำมีเสถียรภาพ แต่รหัสเปลี่ยนไปในการศึกษานี้เราได้ไขปริศนานี้แล้ว เครื่องมือที่ใช้มาจากการเรียนรู้ของเครื่องนักวิจัยพบว่าข้อมูลที่มีเสถียรภาพสามารถพบได้ในการเปลี่ยนแปลงรหัสประชากรประสาทซึ่งหมายความว่าทีม NUS แสดงให้เห็นว่าข้อมูลหน่วยความจำสามารถอ่านได้จากประชากรของเซลล์ประสาทที่เปลี่ยนรหัสหลังจากมีการรบกวนการค้นพบอย่างง่ายนี้มีนัยยะกว้างกว่าโดยบ่งชี้ว่าประชากรประสาทเดียวอาจมีข้อมูลอิสระหลายประเภทที่ไม่รบกวนซึ่งกันและกันนี่อาจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตที่แสดงความยืดหยุ่นทางปัญญา