ฝ่ายค้านนำแคมเปญเปลี่ยนกฎบัตรออกสู่สาธารณะ

ในวันครบรอบ 87 ปีของการปฎิวัติสยามค่าย Antijunta ตั้งเป้าไว้ว่า ค่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าได้เลือกวันครบรอบ 87 ปีของการปฏิวัติสยามเมื่อวานนี้เพื่อเริ่มต้นการรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหาร คณะทำงานได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ในหมู่ประชาชนที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย

ในปัจจุบันนักการเมืองจากฝ่ายค้านพรรคปวยแผนภูมิกล่าว เกตุปรียาแก้วเมืองโฆษกพรรคปวยชาติกล่าวว่าการรณรงค์ครั้งนี้เปิดตัวเมื่อวานนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งรัฐประชาธิปไตยของไทยและการประกาศใช้กฎบัตรครั้งแรกของประเทศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป้าหมายของกลุ่มต่อต้านคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อทำให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน นักการเมืองยังเตือนอีกว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชบัลลังก์หลังการปฏิวัติสยามในปีพ. ศ. 2475 เขาก็ตกลงที่จะส่งมอบพลังอำนาจของพระองค์แก่สาธารณชนทั่วไปและไม่ใช่กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ