พัฒนาศูนย์ควบคุมสุนัข

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามปรับปรุงภาพลักษณ์ของศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. เขตประเวศ เพื่อให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานหรือจังหวัดอื่นๆ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. เขตประเวศ เพื่อให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานหรือจังหวัดอื่นๆ

โดยการออกแบบและปรับปรุง ระบบคัดกรองสุนัข คอกสุนัข ร่วมทั้งเพิ่มเติมคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน และฝังไมโครชิป ให้แก่สุนัขของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าจากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขตประเวศ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth